Geschiedenis

Het begin

Vanaf 1903 kwamen er in de winter enkele broeders bij elkaar om Bijbelstudie te doen. In de zomer van 1905 zijn deze broeders en een zuster gestart met gezamenlijke Bijbelstudie op zondag in een huiskamer in Katwijk. Begin 1906 zijn zij op zondagmorgen begonnen met de viering van het avondmaal (het breken van het brood en drinken van de wijn). In deze tijd kwamen de broeders en zusters uit Katwijk in contact met broeders en zusters uit de omgeving (o.a. uit Bodegraven, Zwammerdam, Leiden en Den Haag). Samen kwamen zij tot de conclusie dat zij gedoopt wilden worden. Zij zijn toen gedoopt in de Uitwatering.
Omdat meer broeders en zusters bij de samenkomsten aanwezig waren, werden de diensten verplaatst naar de smousenbakkerij (op de hoek van de Stationsstraat en de Voorstraat in Katwijk). In dit lokaal werden door verschillende broeders Bijbellezingen gehouden. De Heer heeft dit rijk gezegend.

De smousenbakkerij

Het aantal mensen dat de samenkomsten bezocht groeide tot ongeveer twintig à dertig personen. De smousenbakkerij werd toen al snel te klein. Zeker met de mensen van buiten Katwijk, die de Vergadering af en toe bezochten. Vooral badgasten in de zomer.

Stengelinstraat


Voor een zuster die de Vergadering bezocht werd een huis in het hofje aan de Voorstraat gebouwd. Haar huis is toen een stukje naar voren geplaatst, zodat daarachter een ruimte ontstond voor een lokaal. De Vergadering van gelovigen beschikte vanaf 1910 dan ook over een eigen lokaal waar plaats was voor ongeveer honderd mensen. In die tijd werd ook het zondagsschoolwerk opgezet. In de jaren daarna kwamen er steeds meer badgasten naar Katwijk, zeker na de Tweede Wereldoorlog.

UNI-zaal

Vanwege de komst van de vele badgasten werd vanaf 1950 ’s zomers op zondag de UNI-zaal gehuurd om alle gasten te kunnen herbergen. Later werd de UNI-zaal ook in de winter gehuurd voor de samenkomsten op zondag. Alleen de zondagsschool en de samenkomsten op woensdag (bidstond en Bijbelstudie) vonden nog plaats in de Stengelinstraat. Het zondagschoolwerk breidde zich ook steeds verder uit. Op het hoogtepunt kwamen elke zondag meer dan honderd kinderen. De zondagsschoolgroepen voor verschillende leeftijden waren verspreid over vier locaties in Katwijk: de Stengelinstraat, de UNI-zaal, de oude visserijschool (tegenover De Hoeksteen) en het overblijflokaal van de huishoudschool.

Cleijn Duin

Het lokaal aan de Stengelinstraat werd uiteindelijk definitief te klein. Drie jaar lang is op de zondag dan ook vergaderd in een bijzaal van sporthal Cleijn Duin.

Johan Willem Frisodreef


In 1974 is, in afhankelijkheid van God, gestart met het uitwerken van de ideeën voor een mogelijke nieuwbouw voor een lokaal. Het doel was om een ‘eenvoudig lokaal voor de behuizing van het getuigenis’ te realiseren. Met behulp van een wethouder en een architect is in drie maanden tijd een plan ontstaan en uitgewerkt voor een lokaal aan de Johan Willem Frisodreef. Voor alle broeders en zusters werd een voorlichtingsavond georganiseerd om te bezien of ook de benodigde financiën bij elkaar gebracht konden worden. Uiteindelijk werd in 1975 gestart met de bouw van het lokaal aan de J.W. Frisodreef. Op 15 november 1975 werd het lokaal in gebruik genomen. Daarna is er nog een bijeenkomst georganiseerd voor mensen uit het hele land. Het gebouw aan de Stengelinstraat werd verkocht en deed daarna dienst als werkplaats van loodgietersbedrijf Van Duijn. In 2009 kreeg het gebouw de naam ‘De Samenkomst’.