Impressum

Stichting Lokalen voor Christelijke Bijeenkomsten te Katwijk

T.a.v. J. Guijt
J.W. Frisodreef 146
2224 BK Katwijk zh
071 - 407 52 89
info@vergaderingkatwijk.nl


  • Collecten:                  NL65 RABO 0331 8365 64
  • Onderhoud lokaal:   NL62 RABO 0332 2132 69