Lezingen


Voor de maanden oktober 2023 t/m maart 2024 staan een vijftal lezingen gepland over het thema: "Uw koninkrijk kome" (het Koninkrijk van God).

Aanvang 20.00 uur 

Gebouw De Samenkomst 

J.W. Frisodreef 146 

Katwijk aan Zee 

Spreker: Wim Zwitser 


Vrijdag 13 oktober 2023

De komst van de Koning (Mattheüs 1-4).
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.

Vrijdag 10 november 2023

Christus en de wet (Mattheüs 5)..
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.

Vrijdag 12 januari 2024

De hemelse Vader (Mattheüs 6 en 7).
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.

Vrijdag 9 februari 2024

Het koninkrijk breidt zich uit (Mattheüs 13).
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.
Deze lezing kon door omstandigheden in Katwijk geen doorgang vinden. In Aalten werd een lezing met hetzelfde onderwerp gehouden. De video- en audio-opname kunt u met de links hierboven bekijken/beluisteren.

Vrijdag 8 maart 2024

Discipelen wachten op hun Heer (Mattheüs 25).
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.

Meer informatie: telefoon 071-4024691.

Meer lezingen

In de maanden oktober 2022 t/m maart 2023 werden door Wim Zwitser een vijftal lezingen gehouden over het thema: "Het Messiaanse rijk en de lessen voor vandaag".

Vrijdag 14 oktober 2022

De Messias op weg naar de troon.
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.

Vrijdag 11 november 2022

De Messias regeert in Jeruzalem.
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.

Vrijdag 13 januari 2023

De nieuwe tempel in Jeruzalem.
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.

Vrijdag 10 februari 2023

Het nieuwe Jeruzalem.
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.

Vrijdag 10 maart 2023

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.


In de maanden oktober 2021 t/m maart 2022 werden door Wim Zwitser een vijftal lezingen gehouden over het thema: "Hoofdpersonen in de toekomst".

Vrijdag 8 oktober 2021

Brokkelt Europa na de Brexit verder af?
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.

Vrijdag 12 november 2021

Hoe lang houdt Israël nog stand?
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.

Vrijdag 11 feburari 2022

Waarop wijzen ontwikkelingen in het Midden-Oosten?
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.


Vrijdag 11 maart 2022

Wat is het grote Babylon?
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.


Vrijdag 8 april 2022

Speelt Rusland een rol in de eindtijd?
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.In de maanden november 2019 t/m maart 2020 zijn opnieuw een vijftal lezingen gehouden over het thema: Gods heilsplan van begin tot eind (n.a.v. de broers in het boek Genesis).

Christus is Overwinnaar en Bevrijder.

(Kaïn – Abel)
Beluister hier de eerste lezing.
Bekijk hier de PowerPointpresentatie van de eerste lezing.


De mensheid is verdeeld in volken.

(Sem – Cham – Jafet)
Beluister hier de tweede lezing.
Bekijk hier de PowerPointpresentatie van de tweede lezing.


Gods verbond is met Israël.

(Isaak – Ismaël)
Beluister hier de derde lezing.
Bekijk hier de PowerPointpresentatie van de derde lezing.


Israël krijgt Gods zegen. 

(Jakob – Ezau)
Beluister hier de vierde lezing.
Bekijk hier de PowerPointpresentatie van de vierde lezing.

Israël zal de Messias aannemen.

(Jozef en zijn broers)
Beluister hier de vijfde lezing.
Bekijk hier de Powerpointpresentatie van de vijfde lezing.
(In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus kon de vijfde lezing in Katwijk geen doorgang vinden. De link verwijst dan ook naar de lezing die gehouden is in Franker, waarin hetzelfde onderwerp werd behandeld.)


In de maanden oktober 2018 t/m maart 2019 zijn een vijftal lezingen gehouden over de eerste brief van Johannes onder de titel "Christus of de antichrist".
De lezingen werden georganiseerd door Het Zoeklicht (Doorn) en gehouden door Wim Zwitser.
De lezingen zijn te beluisteren via de website debijbelopen.nl of door een van de onderstaande lezingen aan te klikken.
1 Johannes 1  God is licht een geen duisternis!
1 Johannes 2  Is een jonge gelovige kwetsbaar?
1 Johannes 3  Waaraan is een kind van God herkenbaar?
1 Johannes 4  Wie is de antichrist?
1 Johannes 5  Wat is het eeuwige leven?

Lezingen

Voor andere lezingen over bijbelse onderwerpen verwijzen wij u graag naar de website www.debijbelopen.nl