Lezingen


Voor de maanden oktober 2021 t/m maart 2022 staan een vijftal lezingen gepland over het thema: "Hoofdpersonen in de toekomst".

Aanvang 20.00 uur 

Gebouw De Samenkomst 

J.W. Frisodreef 146 

Katwijk aan Zee 

Spreker: Wim Zwitser 


Vrijdag 8 oktober 2021

Brokkelt Europa na de Brexit verder af?
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.

Vrijdag 12 november 2021

Hoe lang houdt Israël nog stand?
Bekijk en beluister video-opname.
Beluister audio-opname.


Vrijdag 14 januari 2022

Waarop wijzen ontwikkelingen in het Midden-Oosten?


Vrijdag 11 februari 2022

Wat is het grote Babylon?


Vrijdag 11 maart 2022

Wat verandert er bij de regering van Christus?


Meer lezingen


In de maanden november 2019 t/m maart 2020 zijn opnieuw een vijftal lezingen gehouden over het thema: Gods heilsplan van begin tot eind (n.a.v. de broers in het boek Genesis).

Christus is Overwinnaar en Bevrijder.

(Kaïn – Abel)
Beluister hier de eerste lezing.
Bekijk hier de PowerPointpresentatie van de eerste lezing.


De mensheid is verdeeld in volken.

(Sem – Cham – Jafet)
Beluister hier de tweede lezing.
Bekijk hier de PowerPointpresentatie van de tweede lezing.


Gods verbond is met Israël.

(Isaak – Ismaël)
Beluister hier de derde lezing.
Bekijk hier de PowerPointpresentatie van de derde lezing.


Israël krijgt Gods zegen. 

(Jakob – Ezau)
Beluister hier de vierde lezing.
Bekijk hier de PowerPointpresentatie van de vierde lezing.

Israël zal de Messias aannemen.

(Jozef en zijn broers)
Beluister hier de vijfde lezing.
Bekijk hier de Powerpointpresentatie van de vijfde lezing.
(In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus kon de vijfde lezing in Katwijk geen doorgang vinden. De link verwijst dan ook naar de lezing die gehouden is in Franker, waarin hetzelfde onderwerp werd behandeld.)


In de maanden oktober 2018 t/m maart 2019 zijn een vijftal lezingen gehouden over de eerste brief van Johannes onder de titel "Christus of de antichrist".
De lezingen werden georganiseerd door Het Zoeklicht (Doorn) en gehouden door Wim Zwitser.
De lezingen zijn te beluisteren via de website debijbelopen.nl of door een van de onderstaande lezingen aan te klikken.
1 Johannes 1  God is licht een geen duisternis!
1 Johannes 2  Is een jonge gelovige kwetsbaar?
1 Johannes 3  Waaraan is een kind van God herkenbaar?
1 Johannes 4  Wie is de antichrist?
1 Johannes 5  Wat is het eeuwige leven?

Lezingen

Voor andere lezingen over bijbelse onderwerpen verwijzen wij u graag naar de website www.debijbelopen.nl