Lezingen

In de maanden oktober 2018 t/m maart 2019 zijn een vijftal lezingen gehouden over de eerste brief van Johannes onder de titel ‘Christus of de antichrist’.

De lezingen werden georganiseerd door Het Zoeklicht (Doorn) en gehouden door Wim Zwitser.

De lezingen zijn te beluisteren via de website debijbelopen.nl.

Meer lezingen


Voor de maanden november 2019 t/m maart 2020 zijn opnieuw een vijftal lezingen gepland over het thema: Gods heilsplan van begin tot eind (n.a.v. de broers in het boek Genesis).

Aanvang 20.00 uur 

Gebouw De Samenkomst 

J.W. Frisodreef 146 

Katwijk aan Zee 

Spreker: Wim Zwitser Vrijdag 8 november 2019

Christus is Overwinnaar en Bevrijder.

(Kaïn – Abel)


Vrijdag 29 november 2019

De mensheid is verdeeld in volken.

(Sem – Cham – Jafet)


Vrijdag 10 januari 2020

Gods verbond is met Israël.

(Isaak – Ismaël)


Vrijdag 14 februari 2020

Israël krijgt Gods zegen. 

(Jakob – Ezau)


Vrijdag 13 maart 2020

Israël zal de Messias aannemen.

(Jozef en zijn broers)

Lezingen

Voor andere lezingen over bijbelse onderwerpen verwijzen wij u graag naar de website www.debijbelopen.nl