Wat wij geloven

De Vergadering van gelovigen


De Vergadering van gelovigen is een gemeenschap van christenen die samenkomen tot de naam van de Heer Jezus Christus, om Zijn dood te gedenken. Wij geloven dat Hij op aarde geleefd heeft en voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Ook geloven wij dat Hij is opgestaan uit de dood en nu leeft bij zijn Vader in de hemel totdat Hij terugkomt. Wij willen Hem gedenken en van Hem getuigen hier op aarde totdat Hij komt.

De basis waarop wij samenkomen is in eerste instantie de gedachte dat alle christenen één gemeente vormen. Daarom willen wij ook niet een aparte kerk zijn, naast de bestaande kerken en geloofsgemeenschappen. Er is geen overkoepelend orgaan. Het enige wat belangrijk is, is de vraag of iemand gelooft in de naam van de Heer Jezus. Zo iemand behoort tot Zijn lichaam, de Gemeente. 

De tweede essentie is de viering van het avondmaal wat de Heer Jezus zelf heeft ingesteld. Door brood te breken en uit de beker te drinken gedenken wij het lijden en sterven van de Heer. De Heer Jezus Christus zegt daarbij: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis'. Het avondmaal staat daarom iedere zondag centraal.

De samenkomsten


De Eredienst
Iedere zondagmorgen komen we bij elkaar om onze God en Vader en de Heer Jezus Christus samen te aanbidden en te danken voor het verlossingswerk. In deze bijeenkomst wordt onder meer gezongen, uit de Bijbel gelezen, gebeden en wordt wekelijks het avondmaal gevierd. Als iemand hieraan wil deelnemen, hebben wij van tevoren een gesprek met hem of haar. Tijdens dit gesprek willen wij graag weten of de persoon ook daadwerkelijk een gelovige is.

De Woordbediening
Tijdens de woordbediening staat de Bijbel centraal. Wij hebben geen specifieke geloofsbelijdenis, maar geloven dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is. Een broeder (of meerdere broeders) leest een gedeelte uit de Bijbel, om aan de hand daarvan na te gaan wat God ons wil leren.

De Bijbelbespreking en Bidstond 
Iedere woensdagavond vindt de Bijbelbespreking plaats. Er wordt dan een gedeelte uit de Bijbel voorgelezen en de aanwezigen kunnen van gedachten wisselen over het te behandelen gedeelte. Tijdens de Bijbelbespreking is er ook ruimte om vragen te stellen. Tijdens de tweede helft van de avond zijn wij bijeen om met elkaar te bidden en te danken. Hierbij kunnen onderwerpen of personen naar voren gebracht worden waarvoor gebed nodig is.